ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ
February 13, 2018
8:00 pm
Λεμεσός
Αδώνιδος 27, Άγιος Ιωάννης

Θέματα:
– Συναισθηματική νοημοσύνη
– Συναισθήματα & σκεπτομορφές
– Η δύναμη της συνείδησης
– Τεστ-ασκήσεις-εκδρομές στη φύση