Αρχαιοι Πολιτισμοι
December 7, 2017
8:30 pm
Λευκωσία
Νίκου Γεωργίου 44, Στρόβολος

“Πάρε από τους βωμούς του παρελθόντος τη φωτι, όχι τις στάχτες”

~ Jean Jaures

 

Θέματα:
– Το αρχέγονο Θιβέτ και η μυστική Ινδία
– Η μαγεία της Αιγύπτου
– Η διάνοια της Ελλάδας
– Η βούληση της Ρώμης
– Η αλχημεία του Μεσαίωνα