ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
October 19, 2017
8:30 pm
Λευκωσία
Νίκου Γεωργίου 44, Στρόβολος

Αν δεν ξέρεις για πού πλέεις, κανένας άνεμος δεν είναι ευνοϊκός.
~ Σενέκας

Θέματα:
– Ψυχονοητική δομή του ανθρώπου.
– Όνειρα, τόλμη καιχιούμορ.
– Βίωμα και γνώση.
– Αρμενίζοντας στην τρικυμία της ζωής.