ΟΜΙΛΙΑ: VIKINGS
October 30, 2017
8:30 pm
Λευκωσία
Νίκου Γεωργίου 44, Στρόβολος

Οι πολεμιστές θαλασσοπόροι

Θέματα:
– Βαλκυρίες και Βαλχάλα
– Τα αινιγματικά πλοία δράκοι
– Μύθοι και σύμβολα των βόρειων λαών
– Ο πολεμικός κώδικας τιμής τους