Σεμινάριο Φιλοσοφίας & Αναζήτησης |ΛΕΜΕΣΟΣ|
February 5, 2019
8:30 pm


Σεμινάριο Φιλοσοφίας & Αναζήτησης


Τρίτη 05/02

Ώρα 20:30


Θέματα:

  • Η φιλοσοφία ως μέθοδος αυτογνωσίας
  • Οι εσωτερικές ανάγκες στον ανθρώπο.
  • Συνείδηση
  • Κάρμα
  • Πεπρωμένο.
  • Πολιτισμοί του κόσμου: Ελλάδα-Κίναώμη-Θιβέτίγυπτοςνδία.

……………………………….

Στόχος του σεμιναρίου να ανακαλύψουμε τον δρόμο της φιλοσοφίας που μας οδηγεί στην γνωριμία με τον Εαυτό μας και στι να ζήσουμε τη ζωή μας με περισσότερη πληρότητα και αρμονία.