Σεμινάριο Φιλοσοφίας
July 7, 2020
8:00 pm
Λευκωσία
Ωρειάδων 8, Στρόβολος