ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ
May 3, 2018
8:30 pm
Λευκωσία
Νίκου Γεωργίου 44, Στρόβολος

«Είσαι αυτό που κάνεις, όχι αυτό που λες ότι θα κάνεις.»
~ C. Jung

Η παραίνεση «γνώθι σαυτόν» έρχεται ήδη από την αρχαιότητα, και εξακολουθεί να θεωρείται μία από τις κορυφαίες αρετές που θα μπορούσε να έχει ένας άνθρωπος. Η γνώση του εαυτού υπήρξε (και βέβαια εξακολουθεί να είναι) μία από τις αέναες επιδιώξεις της ανθρωπότητας, και για αυτό το πολυπόθητο εσωτερικό αγαθό δημιουργήθηκαν φιλοσοφικά ρεύματα, καλλιτεχνικά ιδεώδη, ψυχολογικές και πνευματικές θεωρίες. Η κάθε πλευρά προσπάθησε να ρίξει φως στην έννοια της αυτογνωσίας, αλλά και να προτείνει τρόπους και στάσεις ζωής που θα ευνοούσαν τον κάθε ένα στην αναζήτηση της προσωπικής του αλήθειας, τα οποία θα δούμε και θα παρουσιάσουμε στο σεμινάριο αυτό.

Θέματα:
– Θεωρία και πράξη.
– Επιθυμία και ανάγκη.
– Η συνείδηση και οι λειτουργίες της.
– Οι άγνωστες πτυχές του εαυτού.