ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
March 5, 2018
8:30 pm
Λευκωσία
Νίκου Γεωργίου 44, Στρόβολος

“Θα μπορούσα να ανταλλάξω όλη μου την τεχνολογία για ένα απόγευμα με τον Σωκράτη.”
~ Steve Jobs

Θέματα :
– Ο εσωτερικός άνθρωπος.
– Κοινωνική και πολιτική ψυχολογία.
– Οι κύκλοι της Ιστορίας.
– Αλλαγές και εξέλιξη

Η σύγχρονη ζωή πιθανά να ξεχνά αρκετές φορές τις ηθικές αξίες και τα βαθύτερα νοήματα της ύπαρξης. Έτσι σε αυτή την έναρξη σεμιναρίου επιλέξαμε ένα απόφθεγμα ενός εκ των κύριων εκπροσώπων της σύγχρονης τεχνολογίας, τονίζωντας ότι παρόλη την τεχνολογική του επιτυχία, ένα απόγευμα με το φιλόσοφο Σωκράτη θα ήταν ανεκτίμητα ουσιαστικό. Την αξία της φιλοσοφίας και την εφαρμογή της στο σήμερα, θα αναπτύξουμε σε αυτές τις παρουσιάσεις.