ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
January 9, 2018
8:30 pm
Λευκωσία
Νίκου Γεωργίου 44, Στρόβολος

Η φιλοσοφία μου χάρισε την ετοιμότητα να αντιμετωπίσω οποιαδήποτε στροφή της μοίρας. ~ Διογένης ο Κυνικός

Θέματα:
– Ο εσωτερικός άνθρωπος.
– Κοινωνική και πολιτική ψυχολογία.
– Οι κύκλοι της Ιστορίας.
– Αλλαγές και εξέλιξη

Η φιλοσοφία για τους αρχαίους πολιτισμούς ήταν μια στάση ζωής και όχι μια θεωρητική γνώση. Στις παρουσιάσεις αυτές θα δούμε θέματα απο όλους τους μεγάλους φιλοσόφους  προσπαθώντας να ξανα-ανακαλύψουμε την σοφία τους και να δούμε πως μπορούν να έχουν πρακτικότητα στο σήμερα.