ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ [ΛΕΥΚΩΣΙΑ]
June 18, 2019
8:00 pm

«Πάρε από τους βωμούς του παρελθόντος τη φωτιά, όχι τις στάχτες» 

                                                                                                                    –Jean Jaurés Φιλοσοφία δεν είναι να μελετάμε και να μαθαίνουμε τι είπαν οι σοφοί της αρχαιότητας αλλά να μπορούμε αυτή την γνώση να την εφαρμόσουμε στην καθημερινότητα. Να γνωρίσουμε τον εαυτό μας τόσο που να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις δυνάμεις του για να νικήσουμε τις αδυναμίες του. Να αποκτήσουμε τα μέσα που θα μας δώσουν την δυνατότητα να βελτιώσουμε τον εαυτό μας και τον κόσμο…


Ωρειάδων 8, Στρόβολος