ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
November 9, 2017
8:30 pm
Λευκωσία
Νίκου Γεωργίου 44, Στρόβολος

Η Ψυχολογία, σαν μέρος την αρχαίας επιστήμης, ήταν η τέχνη της εσωτερικής χαρτογράφησης του ανθρώπινου όντος. Όπως τότε, έτσι και σήμερα είναι το σημαντικότερο εργαλείο για να κάνουμε την ζωή μας γεμάτηκαι άξια.

Θέματα:
– Οι άγνωστες πτυχές του εαυτού μας.
– Αυτογνωσία και Ευτυχία.
– Συνειδητό και Ασυνείδητο.
– Τεστ και πρακτικές ασκήσεις.