ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
March 15, 2018
8:30 pm
Λευκωσία
Νίκου Γεωργίου 44, Στρόβολος

“Όποιος θέλει να γνωρίσει την ανθρώπινη ψυχή, να αποχαιρετήσει τις μελέτες του και να περιπλανηθεί στον κόσμο με ανοικτή καρδιά”
~ Καρλ Γιούνγκ

Θέματα:
-Oι άγνωστες πτυχές του εαυτού μας.
-Αυτογνωσία και Ευτυχία.
-Συνειδητό και Ασυνείδητο.
-Τεστ και πρακτικές ασκήσεις.

Οι σύγχρονες ψυχολογικές έρευνες έδειξαν ότι τα ανθρώπινα ενδιαφέροντα κατατάσσονται ιεραρχικά σε μια πυραμίδα αξιών. Οι αξίες αυτές διαμορφώνουν την ηθική συμπεριφορά και ορίζουν τις ανθρώπινες ανάγκες. Προσεγγίζοντας το θέμα θα δούμε ότι η ανθρώπινη αναζήτηση οδηγεί στην αυτοπραγμάτωση. Η ανάγκη αυτή περικλείει την επιθυμία να εκπληρώσει ο άνθρωπος δυναμικά όλα αυτά που μπορεί να είναι, να γίνεται πιο ολοκληρωμένος, πιο «γεμάτος».