ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ [ΛΕΜΕΣΟΣ]
September 24, 2019
8:00 pm

Μια περιπέτεια αναζήτησης στους: Πλάτωνα, Καντ, Πλωτίνο, Αριστοτέλη, Κομφούκιος, Στωικούς, Θιβέτ, Αίγυπτο, Ινδία και πολλούς άλλους πολιτισμούς και φιλοσοφικά ρεύματα. Στόχος του σεμιναρίου η εσωτερική αλλαγή του ανθρώπου που επιτυγχάνεται με τηνανακάλυψη του καλύτερου κομματιού που κρύβουμε μέσα μας και χρησιμοποιώντας το γιατη βελτίωση της κοινωνίας και του κόσμου γενικότερα.