Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Περίληψη: Πολλά είναι τα ερωτηματικά που εύλογα απασχολούν το νου του σπουδαστή του εσωτερισμού, Σε αυτά απαντά ο W. E. Butler άμεσα, απλά και με ωμή ειλικρίνεια, αναλύοντας διεξοδικά:  Ποια είναι η μαθητεία που οδηγεί στην Πύλη των Εσωτερικών Μυστήριων. Τις υποχρεώσεις του μαθητευόμενου απέναντι στον εαυτό του και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Τη σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στο δάσκαλο και το μαθητευόμενο σε ένα τέτοιο δρόμο. Τα οριακά σημεία παρέμβασης του δασκάλου στο έργο που αναλαμβάνει ο μαθητής του.  Τη διαφορά ανάμεσα στην περιοριστική πειθαρχία μιας ανώτερης αρχής, και την αυτοπειθαρχία.  Τις βασικές αρχές, ηθικές και πραχτικές που πρέπει να καταχτήσει ο μαθητής πριν κολυμπήσει στα βαθύτερα νερά του εσωτερισμού.  Μέσα από μια σειρά γραμμάτων που απευθύνονται σε ένα μαθητευόμενο, ο συγγραφέας να κατακτήσει τον εσωτερικό της κόσμο.  Ενθαρρύνοντας ή αποθαρρύνοντας, προωθώντας ή σταματώντας αυστηρά η με χαμόγελο ο δάσκαλος, χωρίς ποτέ να παραβαίνει στην έκφραση της ελεύθερης θέλησης του μαθητή, τον βοηθά να σπάσει τα προσωπικά φράγματα και ταυτόχρονα να οριοθετήσει την ηθική του θέση μέσα στον κόσμο των ανθρώπων. Στον κόσμο που ανήκει και για χάρη του οποίου εξελίσσεται.

Συγγραφέας: W. E. BUTLER