ΜΟΥΣΙΚΗ & ΙΑΤΡΙΚΗ

Συγγραφέας: GUTDEUTSCH, WALTER

Εκδόσεις: ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

Περίληψη: Η μουσικοθεραπεία είναι μια επιστήμη περισσότερο πολύπλοκη από όσο φαίνεται γιατί προϋποθέτει ένα μεγάλο φιλοσοφικό υπόβαθρο. Εδώ δίνονται οι βασικές αρχές της.