• Σεμινάριο Αυτογνωσίας 8:00 pm, Λευκωσία , Ορειάδων 8 , Στρόβολος & Ιπποκράτους 18Α, Λευκωσία (Απέναντι από Λεβέντειο Μουσείο)
  Περισσότερα
 • Αιμοδοσία: Γίνε super ήρωας! 12:00 pm, Λευκωσία , Ορειάδων 8 , Στρόβολος
  Περισσότερα
 • Σεμινάριο αυτογνωσίας: Game is not over. Change your life 8:00 pm, Λευκωσία, Ιπποκράτους 18Α, Λευκωσία (Απέναντι από Λεβέντειο Μουσείο)
  Περισσότερα
 • Σεμινάριο αυτογνωσίας: Game is not over. Change your life 8:00 pm, Λευκωσία , Ορειάδων 8 , Στρόβολος
  Περισσότερα
 • Σεμινάριο αναζήτησης του εαυτού 8:00 pmΙπποκράτους 18Α, Λευκωσία (Απέναντι από Λεβέντειο Μουσείο)
  Περισσότερα
 • Σεμινάριο αναζήτησης του εαυτού 8:00 pm, Λευκωσία, Ορειάδων 8 , Στρόβολος
  Περισσότερα
 • Σεμινάριο Αυτογνωσίας 8:00 pm, Λευκωσία, Ορειάδων 8 , Στρόβολος & Ιπποκράτους 18Α, Λευκωσία (Απέναντι από Λεβέντειο Μουσείο)
  Περισσότερα
 • Hiking 8:00 am, Λευκωσία, Ορειάδων 8 , Στρόβολος
  Περισσότερα
 • Σεμινάριο Αυτογνωσίας 8:00 pm, Λευκωσία, Ορειάδων 8 , Στρόβολος & Ιπποκράτους 18Α, Λευκωσία (Απέναντι από Λεβέντειο Μουσείο)
  Περισσότερα
 • Σεμινάριο Αυτογνωσίας & Αυτοβελτίωσης 8:00 pm, Λευκωσία, Ιπποκράτους 18Α, Λευκωσία (Απέναντι από Λεβέντειο Μουσείο)
  Περισσότερα