Η Νεά Ακρόπολη στην Κύπρο

Η Νέα Ακρόπολη στην Κύπρο, ως ενεργό μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Ν.Α. υπάγεται, με νομική δήλωση, στο Διεθνή Οργανισμό, ο οποίος εδρεύει στις Βρυξέλες. Είναι αναγνωρισμένος ως τέτοιος με το διάταγμα αρ. 3/12-94/ S της 12ης Φεβρουαρίου 1990 και είναι καταχωρημένος στο Διεθνές Αρχειοφυλακείο Οργανισμών.

Η Νέα Ακρόπολη στην Κύπρο, λειτουργεί ως σωματείο με καταστατικό εγκεκριμένο από το Υπουργείο Εσωτερικών με αρ. μητρώου της 15ης Μαΐου 2013.

Σύμφωνα με το Καταστατικό φέρεται ως Σωματείο με την επωνυμία «Φιλοσοφικό Κέντρο Νέα Ακρόπολη» όπως αυτή παρουσιάζεται στο άρθρο 1 του αναφερόμενου Καταστατικού.

Ως αναγνωρισμένο σωματείο, λοιπόν, έχει εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι πενταμελές και ασκεί τα καθήκοντά του νόμιμα, ενώ η θητεία του ορίζεται, βάσει Καταστατικού, ανά τριετία. Η ανανέωσή του γίνεται μέσω της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου η οποία απαρτίζεται από τα εγγεγραμμένα μέλη του, όπως καθορίζεται από το Καταστατικό. Το Δ.Σ. και τα μέλη του Σωματείου οφείλουν να ακολουθούν τους σκοπούς του Σωματείου, όπως αυτοί ορίζονται βάσει του Καταστατικού.

Ιδρυτής και πρόεδρος της Νέας Ακρόπολης στην Κύπρο είναι ο Ιωάννης Μορόπουλος.