Η Νέα Ακρόπολη είναι ένας Διεθνής Πολιτιστικός και Φιλοσοφικός Οργανισμός που βρίσκεται σε περισσότερες από 60 χώρες και συγκεντρώνει πάνω από 20.000 ενεργά μέλη, καθώς και εκατοντάδες χιλιάδες φίλους, οι οποίοι εκφράζονται σε περισσότερες από 15 γλώσσες και αντιπροσωπεύουν ένα πλατύ φάσμα θρησκευτικών πίστεων, εθνικών προελεύσεων και πολιτισμών.

Σήμερα, που τεράστια κοινωνικά και οικολογικά προβλήματα έχουν εκδηλωθεί με πολύ άσχημες συνέπειες για όλους μας, οι στόχοι και οι καταστατικές αρχές της «Νέας Ακρόπολης» προβάλλουν πολύ επίκαιροι.

1 - Συναδελφοσύνη

Να προωθήσει ένα Ιδεώδες παγκόσμιας συναδελφοσύνης, που βασίζεται στον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, πέρα από διαφορές, φυλετικές, φύλου, πολιτισμικές, θρησκευτικές, κοινωνικές κ.λπ.

Είναι απαραίτητο να προωθήσουμε το σεβασμό στις διαφορετικές ταυτότητες και κουλτούρες και ταυτόχρονα, πέρα από τις διαφορές μας, να ενισχύσουμε όσα μας ενώνουν, εναρμονίζοντας τους ανθρώπους, τις ιδέες και τα συναισθήματα σε μια γόνιμη και ανοικτή συνύπαρξη.

Η δύναμη αυτού του Ιδεώδους συναδελφοσύνης βρίσκεται σε όσα μας ενώνουν και όχι σε όσα μας χωρίζουν. Είναι γερά θεμελιωμένο στην αναγνώριση παγκόσμιων αξιών, οι οποίες, ενώ σέβονται την ποικιλομορφία, υπερβαίνουν τα κατά τόπους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε ένα πλαίσιο ηθικών αρχών με κύριο άξονα την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Αυτό το Ιδεώδες προβάλλει το σεβασμό και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και την αναγνώριση μιας παγκόσμιας ηθικής.

2 - Γνώση

Να ενθαρρύνει την αγάπη για τη σοφία μέσα από τη συγκριτική μελέτη των διαφόρων φιλοσοφιών, θρησκειών, επιστημών και τεχνών, με σκοπό να προωθήσει τη γνώση για τον άνθρωπο, τους νόμους της φύσης και του σύμπαντος.

Η αγάπη για τη γνώση και την αλήθεια ξεκινά από την ανάγκη να κατανοήσουμε τον κόσμο και τον εαυτό μας.

Αντιλαμβανόμαστε τη φιλοσοφία ως άξονα που συνδέει τα διαφορετικά πεδία και αντιλήψεις της ανθρώπινης γνώσης. Η φιλοσοφία μπορεί να ενώσει τις γνώσεις του παρελθόντος με εκείνες του παρόντος σε μια ολιστική και ευρεία οπτική γωνία. Με αυτό τον τρόπο, ο καθένας μας πραγματοποιεί μια ουσιαστική πρόοδο αναζητώντας όχι μόνο τα μονοπάτια της ζωής, αλλά και τις βαθύτερες και κρυφές αιτίες της, συνδυάζοντας τη γνώση με την εμπειρία.

3 - Ανάπτυξη

Να αναπτύξει τα καλύτερα στοιχεία του ανθρώπου, προωθώντας την πραγμάτωση του ως άτομο και την ένταξη του στη φύση και στην κοινωνία, ως ενεργό και συνειδητό μέλος της, με σκοπό τη βελτίωση του κόσμου.

Ο άνθρωπος έχει απεριόριστες δυνάμεις σε λανθάνουσα κατάσταση. Η γνώση και η καλλιέργεια αυτών των δυνάμεων είναι θεμελιώδης και αποτελεί πηγή συνεχούς ικανοποίησης. Η αρμονία σκέψης, συναισθήματος και πράξης αποτελεί άξονα ισορροπίας για κάθε άνθρωπο. Η σφαιρική καλλιέργεια του ανθρώπου και η πραγμάτωση των καλύτερων χαρακτηριστικών και αξιών της ανθρώπινης φύσης αποτελούν, πιθανά, τη μόνη εγγύηση που έχουμε για ένα καλύτερο κόσμο.

Οι αρχές αυτές επιτυγχάνονται μέσα από 3 τομείς δράσης: τη Φιλοσοφία, τον Πολιτισμό και τον Εθελοντισμό.

Τα τρία πεδία δράσης της Νέας Ακρόπολης βασίζονται στο προσωπικό παράδειγμα, τη συμμετοχή και την κοινωνική προσφορά. Αποβλέπουν στην πολιτισμική και πνευματική αναγέννηση του ανθρώπου καθώς και στην αναβίωση του Εθελοντισμού στο σύγχρονο κόσμο.

Με βασικό μας σύνθημα ότι «η γνώση και η προσφορά σε κάνει ευτυχισμένο» κάνουμε πράξη έναν φιλοσοφικό και ανθρώπινο τρόπο ζωής!