ΜΑΘΗΜΑ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ

Σαν Φιλοσοφικός Οργανισμός, η Νέα Ακρόπολη προωθεί την ένωση του ανθρώπου με τη Φύση με τους διάφορους τρόπους που αυτή μπορεί να επιτυγχάνεται. Ένας από τους τρόπους αυτούς είναι και η ενασχόληση με τα φυτά. Γι αυτό, το Σάββατο 20 Μαΐου 2017 πραγματοποιήθηκε στην κεντρική δομή στη Λευκωσία ένα μάθημα κηπουρικής για να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα τον κόσμο των φυτών που ακολουθήθηκε από ένα δίωρο πρακτικής εφαρμογής στον κήπο μας.