ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ

Θεατρικό δρώμενο, βασισμένο στον αρχαιοελληνικό μύθο της διαμάχης της θεάς Αθηνάς με τον Ποσειδώνα για την κυριαρχία της Αθήνας.