11 Χρόνια Νέα Ακρόπολη Κύπρου–Μάρτιος 2019

Φέτος γιορτάσαμε 11 χρόνια παρουσίας της Νέας Ακρόπολης στη Κύπρο και ήταν μια πραγματικήγιορτή. Σε νέο χώρο τον οποίο γεμίσαμε με όλες τις εμπειρίες των προηγούμενων χρόνων. Η ομάδαθεάτρου παρουσίασε έναμικρό θεατρικό εμπνευσμένο από τον μύθο του κουτιού της Πανδώρας,θυμίζοντας μας πόσο πολύτιμη είναι η ελπίδα για την ανθρωπότητα. Ενώ η ομάδα χορού ξεκίνησεένα βαλς το οποίο μας βοήθησε να τελειώσουμε όλοι μαζί.