Ομιλία για τους Σαμουράι

Αν και τόσο μακρυά από εμάς, τόσο γεωγραφικά όσο και πολιτισμικά, η ύπαρξη των Σαμουράι στην Ιαπωνία, οι αρχές τους, ο τρόπος ζωής και η στάση τους απέναντι στη ζωή έχουν πολλά να μας διδάξουν. Αντιμετωπίζοντας τον φόβο του θανάτου, αποδεχόμενοι τη μοίρα τους, την μοίρα όλων μας ότι κάποτε θα πεθάνουμε, εκτελούσαν το καθήκον τους αρχικά προς τον Άρχοντα και κατ’ επέκταση προς όλη τη κοινωνία στην οποία ζούσαν.
Πολεμιστές με αξιοθαύμαστες δεξιότητες αλλά και απροσδόκητες ευαισθησίες. Λέγεται ότι οι πολεμιστές Σαμουράι, συχνά ασχολούνταν με την καλλιγραφία, την οποία χρησιμοποιούσαν ως τεχνική δημιουργικού διαλογισμού και συγκέντρωσης.