Ομιλία: Οι Ιππότες στον Μεσαίωνα

Ο Μεσαίωνας στον οποίο είναι ο κόσμος βυθισμένος σήμερα είναι τόσο διαφορετικός, στην όψη, από τον Μεσαίωνα που επικρατούσε στην Ευρώπη όταν γεννήθηκαν τα πρώτα ιπποτικά τάγματα. Ωστόσο, στην ουσία τους δεν διαφέρουν και τόσο.

Η Ιστορία, οι παραδόσεις και οι μύθοι των ιπποτών του Μεσαίωνα μαζί με τον κώδικα τιμής, σύμφωνα με τον οποίο ζούσαν και δρούσαν, μας προσφέρουν πληθώρα παραδειγμάτων για το πως να ζούμε με αξιοπρέπεια και την στάση που είναι καλό να έχουμε απέναντι στις δυσκολίες της ζωής.