Παρουσίαση για τον κυνικό φιλόσοφο Διογένη

Ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει τον μεγάλο κυνικό φιλόσοφο Διογένη, μέσα από κάποια ανέκδοτα της εποχής του. Μέσα από αυτή την παρουσίαση, προσπαθήσαμε να γνωρίσουμε τον ίδιο και το έργο του. Το πώς δηλαδή η αμεσότητα της φιλοσοφίας του και το σπάσιμο των διαφόρων κοινωνικών και διανοητικών φραγμών της εποχής του, τον καθιστούν μια ιδιαίτερα επαναστατική και ανατρεπτική προσωπικότητα. Και μέσα από το παράδειγμά του, θα προσπαθήσουμε να αντλήσουμε αξίες που μπορούν ακόμα να είναι επίκαιρες.