Ομιλία “Harry Potter”

Πραγματοποιήθηκε μια ομιλία με θέμα “Harry Potter”. Μιλώντας για δύο παράλληλους και διαφορετικούς κόσμους, τον φανταστικό και τον πραγματικό, ανακαλύψαμε πως η φαντασία, η περιπέτεια, η μαγεία, η φιλία και η αθωότητα ενός παιδιού μπορούν να κερδίσουν το σκοτάδι.