Ας μιλήσουμε για κινηματογράφο

Μέσα από μια παρουσίαση σε Λευκωσία και Λεμεσό, κάποιων ταινιών – σταθμών στην ιστορία του Κινηματογράφου, προσεγγίσαμε όχι μόνο τη σημασία των ταινιών αυτών για την έβδομη τέχνη, αλλά και τους φιλοσοφικούς συμβολισμούς που κρύβονται πίσω από τους χαρακτήρες και την πλοκή τους.