Το λάδι της χρονιάς. Οκτώβριος 2020

Ήρθε ο καιρός, που ο πολύτιμος καρπός των ελιών μας έπρεπε να συλλεχθεί, για να μας δώσει το λάδι της χρονιάς αλλά και για να ξεκουράσουμε τα γενναιόδωρα δέντρα. Και του χρόνου λοιπόν!