Εκστρατεία καθαρισμού της Κύπρου

Μέλη της Νέας Ακρόπολης συμμετείχαν στην εκστρατεία καθαρισμού της Κύπρου, ξεκινώντας από τον Πεδιαίο ποταμό στην Λευκωσία. Γιατί η φύση, μας αφορά όλους.