Παγκόσμια μέρα Φιλοσοφίας

Τιμώντας την Παγκόσμια μέρα Φιλοσοφίας, διοργανώσαμε μια παρουσίαση 6 Φιλοσόφων, με ιστορίες και αναφορές από την ζωή τους, αποδεικνύοντας ότι αυτά που δίδασκαν τα έκαναν πράξη. Και αυτό είναι η πραγματική ουσία της Φιλοσοφία.. με το παράδειγμά σου αλλάζεις τον κόσμο γύρω σου.