Η Νεα Ακρόπολη στον κόσμο

Διακόσμηση του χώρου μας με ένα ξύλινο χάρτη όπου φαίνεται η Νέα Ακρόπολη σ όλο τον κόσμο.