Το μάζεμα της ελιάς…

Λέει η ελιά στον αφέντη της:
“Φρόντισε με να σε θρέψω.
Πότισε με να σε πλουτίσω”
( παροιμία από τη Μεσόγειο)

Εμείς την φροντίζαμε όλο τον χρόνο και αυτή μας πλούτισε σε χαρά, συντροφικότητα και λάδι !!!