Εγκαίνια Αστικού Κέντρου

Όταν μια όμορφη ιδέα εξαπλώνεται δίνει τη δυνατότητα σε πιο πολλά άτομα να συμμετέχουν στο άξιο έργο της. Μαζί με φίλους της Νέας Ακρόπολης γιορτάσαμε τη δημιουργία ακόμα μιας προσπάθειας προς τη βελτίωση του ατόμου με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της Κοινωνίας και κατ’ επέκταση του Κόσμου.