Ασκήσεις στο Πάρκο

Το να βγαίνει κανείς στη φύση είναι πάντα ευεργετικό για το φυσικό και το ενεργειακό σώμα. Επίσης, βοηθά στο να ανοίξουμε, να έρθουμε πιο κοντά στη φύση, το «μεγάλο μας σπίτι», αλλά και πιο κοντά με τους ανθρώπους. Μια ηλιόλουστη Κυριακή, μέλη της Νέας Ακρόπολης, πήγαμε στο πάρκο και περάσαμε όμορφα κάνοντας διάφορες ασκήσεις που μας βοήθησαν να αντιληφθούμε τη σημαντικότητα της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της αρμονίας που θα ήταν καλά να επιδιώκεται σε κάθε σύνολο.