ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ
March 29, 2018
8:30 pm
Λευκωσία
Νίκου Γεωργίου 44, Στρόβολος

“Οι μύθοι είναι δημόσια όνειρα, τα όνειρα είναι ιδιωτικοί μύθοι.”
~ Joseph Campbell

Θέματα:
-Τι είναι το σύμβολο.
-Έμβλημα και μύθος.
-Η μυθολογία και το ομαδικό ασυνείδητο των λαών.

Θα πραγματοποιήσουμε μια αλλιώτικη παρουσίαση για την λειτουργεία του μύθου και των συμβόλων στις ανθρώπινες κοινωνίες. Τι είναι το σύμβολο…Τι εμπεριέχουν οι μύθοι…Πως συνδέονται και πως αλληλεπιδρούν…

Οι μύθοι είναι τα «σχήματα» που μας φέρνουν σε επαφή με το Μεγάλο Μυστήριο και την Προαιώνια Σοφία. Από τη στιγμή που ο σύγχρονος άνθρωπος αντιμετώπισε τους μύθους ως ψέματα, έχασε την επαφή του με το Μυστικό Κόσμο για τον οποίο οι μύθοι μιλούν. Έτσι έχασε το νόημα της ζωής του και η κοινωνία καταρρέει μέσα στην οικονομική της «νιρβάνα».
–Joseph Campell