ΣΕΜΙΒΑΡΙΟ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ
September 2, 2020
8:30 pm
Λευκωσία
Ωρειάδων 8, Στρόβολος