Εθελοντική δράση σε καταφύγια σκυλιών Λευκωσίας και Λεμεσού