ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ “Άγιος Δημητριανός”